Skip to main content

Tietosuojaseloste

Jokakoko oy omistaa potilastietorekisterin , joka on kertynyt vuodesta 1992 alkaen.

Vuonna 1999 potilasrekisteri siirtyi sähköiseen muotoon Assisdent- potilastietojärjestelmään.

Uusilta asiakkailta henkilötiedot ja hoitoon vaikuttavat perustiedot kysytään esitietokaavakkeella .

Kaavakkeessa asiakas antaa suostumuksensa tietojen tallentamiseksi Jokakoko Oy/Hammaskolmion rekisteriin ja valtakunnalliseen Kanta-arkistoon.

Potilastietokaavake skannataan potilastietoihin ja sen jälkeen tuhotaan silppurissa.

Potilastiedot ovat hoitoon osallistuvien hammaslääkärien, -hoitajien ja suuhygienistien käytössä, jokaisessa hoitojaksossa. Potilastietoja ei ole oikeutta tarkastella hoitojaksojen päätyttyä. Tätä seurataan lokitiedostojen avulla. Mahdollisista tietovuodoista ilmoitetaan asianomaiselle 74 tunnin kuluessa mahdollisen vuodon havaitsemisen toteamisesta.

Potilastietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle ilman potilaan suostumusta (lähetetoiminta).

Hammaslaboratoriolähetteet laaditaan ilman syntymäaikoja.

Tietoturvastaa vastaa Data-info ylläpitämällä ja valvomalla palomuurien toimintaa.

 

Tietoturvavastaava hll Janne Aaltonen

Varkaus 30.11.2023