Skip to main content

Nukutushammashoito

Mitä nukutushammashoito tarkoittaa?

Suun pienet tai suuret haasteet voidaan korjata tarvittaessa myös asiakkaalle vaivattomassa nukutuksessa tai kevytnukutuksessa eli sedaatiossa, jossa käytetään rentouttavaa rauhoittavaa lääkitystä ilman varsinaista nukutusta.

Tavanomaisin syy nukutuksessa tehtävään hammashoitoon on asiakkaan eriasteiset pelkotilat.

Nukutukseen turvaudutaan tilanteissa, joissa hammashoitopelko ilmenee erinäisistä rentoutustekniikoista huolimatta voimakkaana, estäen pahimmillaan asiakkaan terveyttä ylläpitävän hammashoidon toteuttamisen. Pelkoa voivat aiheuttaa muun muassa kipu, neulakammo, epäonnistuneiden hammashoitokertojen aiheuttamat muistikuvat, tukehtumisen pelko ja herkän oksennusrefleksin aiheuttamat haasteet. Hammashoitopelko voi johtaa oman hampaiston terveyden laiminlyöntiin ja suun terveyden heikkenemiseen. Pelkojen hallinnassa auttaa luotettava hoitosuhde hoitavaan henkilökuntaan ja kiireetön hoitotapahtuma, joka on aina asiakkaan odotusten ja tavoitteiden mukainen.

Nukutus on myös mainio työkalu normaalia pitkäkestoisimmissa ja laajoissa hoitokokonaisuuksissa, joissa hampaat halutaan saada kuntoon mahdollisimman vähillä hoitokerroilla, aikaa ja asiakkaan hermoja säästäen. Nukutushammashoidon ydintiimi koostuu useimmiten hoitavasta hammaslääkäristä, hammashoitajasta, anestesialääkäristä sekä anestesiahoitajasta.

Kysy lisää nukutushammashoidosta meiltä!